Klimatyzacja wentylacja chłodnictwo Kraków

Wentylacja

czyli komfort Twojego otoczenia
Centrala Kratki wentylacyjne Kanały wentylacyjne Centrala

Wentylacja - podstawy teoretyczne zagadnienia

Wentylacja jest to proces wymuszonej lub naturalnej wymiany powietrza w pomieszczeniu. Wentylacja naturalna następuje dzięki energii potencjalnej mas powietrza o różnych temperaturach (temp. w pomieszczeniu i temp. zewnętrzna). Decydując się na takie rozwiązanie musimy być świadomi jego wad, czyli braku możliwości sterowania ilością i jakością powietrza. W przypadku, gdy chcemy mieć wpływ na ilość i jakość dostarczanego do naszych pomieszczeń powietrza, musimy zdecydować się na wentylację mechaniczną. Wentylacja mechaniczna składa się z części nawiewnej i wywiewnej. Wywiew powietrza z pomieszczenia ma za zadanie usuwanie zanieczyszczeń (zanieczyszczenia gazowe, pyły, wysoka temperatura), natomiast nawiew dostarcza powietrze świeże po ewentualnym jego uzdatnieniu. Układ wentylacyjny dobierany jest indywidualnie do każdego obiektu, po ustaleniu jakie funkcje ma pełnić, bowiem poza dostarczaniem świeżego powietrza system wentylacyjny może chłodzić i ogrzewać dany obiekt.

Wentylacja - nasza oferta

W dziedzinie mechanicznej wentylacji oferujemy kompleksową obsługę inwestycji, od projektu poprzez montaż i dostawę do uruchomienia instalacji.

Wykonujemy montaż zespołów wentylacyjnych zarówno małych instalacji wentylacyjnych (zbudowanych na wentylatorach kanałowych czy wentylatorach dachowych) jak i dużych instalacji opartych na centralach wentylacyjnych. Centrale wentylacyjne pozwalają na uzdatnienie nawiewanego powietrza ponieważ mogą być wyposażone w sekcje: wentylatora nawiewnego, wentylatora wyciągowego, filtr powietrza, nagrzewnica powietrza elektryczna lub wodna, chłodnica powietrza z bezpośrednim odparowaniem lub wodna, sekcja odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy, obrotowy, glikolowy lub komora mieszania), nawilżacz powietrza.

W naszych instalacjach wentylacyjnych, wykonujemy również układy automatycznego sterowania. Projektowane są one z wykorzystaniem wysokiej jakości sterowników cyfrowych dających duże możliwości dopasowania sterowania do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług! Działamy na terenie Krakowa i Warszawy.

Wentylacja to konieczność