Klimatyzacja wentylacja chłodnictwo Kraków

Pompy ciepła

to tanie grzanie
Pompa Parownik Agregat Chłodnica

POMPY CIEPŁA - Czy stosowanie jest opłacalne

Pompa ciepła składa się z dwóch wymienników ciepła parownika, skraplacza, sprężarki i układu automatyki. W pompie ciepła zachodzi proces pobierania ciepła ze źródła o temperaturze niższej czyli dolnego źródła ciepła (parownika) i przekazywania tego ciepła do źródła o temperaturze wyższej czyli górnego źródła ciepła (skraplacza). Proces ten jest możliwy dzięki cyklicznej zmianie stanu skupienia czynnika termodynamicznego (sprężanie, skraplanie, rozprężanie, parowanie). Oczywiście proces ten zachodzi dzięki dostarczanej energii z zewnątrz i w przypadku sprężarkowych pomp ciepła jest to energia elektryczna. Ilość energii elektrycznej dostarczanej do układu jest mniejsza od energii uzyskiwanej na ochładzaniu skraplacza, wartość uzyskanej energii cieplnej może być od 3 do 5 razy większa od włożonej. Podsumowując pompa ciepła może być nie tylko alternatywą dla elektrycznego ogrzewania jak również dla ogrzewania olejem opałowym i gazem.

POMPY CIEPŁA - Nasza oferta

Naszym klientom proponujemy stosowanie pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła pobierającym energię z powietrza. Sprawność tego typu pompy ciepła jest niższa od sprawności pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła wykorzystującym wodę jednak biorąc pod uwagę koszt inwestycji jest to rozwiązanie bardziej optymalne. Projektując system pompy ciepła spięty z dodatkowym źródłem ciepła takim jak kominek lub kocioł gazowy lub na olej opałowy możemy uzyskać zadowalający efekt w postaci niskich kosztów ogrzewania.