Klimatyzacja wentylacja chłodnictwo Kraków

Klimatyzatory okienne

Klimatyzatory tego typu są urządzeniami kompaktowymi w jednej obudowie zamontowany jest parownik, skraplacz i sprężarka. Urządzenia tego typu możemy zamontować w oknie lub ścianie. Klimatyzatory okienne nadają się do samodzielnego montażu wystaczy zamontować obudowę we wnęce przegrody i doprowadzić zasilanie elektryczne ewentualnie poprowadzić odprowadzenie skroplin. Klimatyzatory tego typu występują jako modele tylko chłodzące jak również chłodząco-grzejące, dodatkowo mogą dostarczać powietrze świeże do pomieszczenia. Poza niewątpliwymi zaletami komaktowej budowy posiadają wadę w postaci wysokiego hałasu który może dochodzić do 50 bB co w wielu przypadkach jest wynikiem dyskwalifikującym. Dostępne są modele z przedziału od 2 do 6 kW.

Klimatyzatory okienne