Klimatyzacja wentylacja chłodnictwo Kraków

Chłodnictwo

to komfort i wygoda
Skraplacz Chłodnica

Chłodnictwo - definicja

Celem chłodnictwa jest obniżanie i utrzymanie temperatury określonego środowiska poniżej temperatury jego otoczenia. W celu uzyskania niższych temperatur od temperatury otoczenia konieczne jest wytworzenie ośrodka o temperaturze niższej od temperatury wymaganej od środowiska. Stworzenie takiego medium jest zadaniem chłodnictwa, które w tym celu wykorzystuje podstawowe zjawiska fizyczne.

Chłodnictwo - nasza oferta

Zajmujemy się montażem układów chłodniczych do zastosowań takich jak wytwornice wody lodowej w układach klimatyzacyjnych, klimatyzacja komfortu i klimatyzacja procesowa, wytwornice wody lodowej w układach chłodzenia procesów technologicznych (przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł spożywczy). Dla niektórych zastosowań możliwe jest zastosowanie układów z bezpośrednim odparowaniem. Wykonujemy również komory chłodnicze i mroźnicze z urządzeniami chłodniczymi. Stosujemy system panelowy płyt łączonych na zamki pozwala to uniknąć w znacznym stopniu mostków cieplnych.